slider

Žaluji...

Žaluji tímto tehdejší vládu a jí podřízené organizace. Bezpečnostní štáb a povodňovou komisi ČR i Prahy, ČEZ, povodí Vltavy, Policii čr, stavební dozor a projektanty metra, částečně i meteorologickou službu.

Odůvodnění, ale jen zhruba, podrobněji v dalším textu.

Byl to v té době matematický úkol maximálně pro kalkulačku a středoškoláka. Data lze jako veřejně dostupná získat na internetu a spočítat plochu Jižních Čech, vynásobit srážkovým průměrem za inkriminované období, a pomocí tabulek hydrologů propočítat v závislosti na výšce hladiny Vltavy její předpokládané průtoky vody třeba i Prahou. V roce 1954 při podobné situaci zachránila Prahu rozestavěná ale už funkční Slapská přehrada, tak v předstihu upouštěné přehrady výrazně možná i úplně mohla zamezit škodám Vltavská kaskáda což je devět přehrad.

Tuto chybu udělalo několik jmenovatelných, možná jen desítek lidí a doplatili na to miliony lidí po celém toku nejen Vltavy a nejen u nás nedozírnými škodami a někteří i životy.

Dále se budu věnovat svému působení v povodňovém světě plném lidského utrpení, vychcanosti ale i obětavosti v říši vody, smradu a bahna.